Цахим захиалга

Таны гар утас болон и-мэйлээр бид холбогдох болно.

Мэдэгдэл

Цахим гарын үсгийн эрх зүйн орчин Монголд

Тоон гарын үсгийг Монгол улсад нэвтрүүлэх зорилгоор 2011 оны 12 сард Цахим гарын үсгийн тухай хуулийг УИХ-аар батлан гаргасан харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас уг хуулийн хэрэгжүүлэлтийг биелүүлэх үүднээс Тоон гарын үсгийн талаарх баримтлах, Үндэсний нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийг Үндэсний дата төв, Улсын төсөвт үйлдвэрийн газарт тулгуурлан бий болгосон. Мөн Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос, Нийтийн түлхүүрийн дэд бүтцийн журмуудыг батласнаар Монгол улсад Цахим гарын үсгийг түгээх, ашиглах эрх зүйн орчныг бүрдүүлж чадсан юм.

Байгууллагын гарын үсэг