Цахим захиалга

Таны гар утас болон и-мэйлээр бид холбогдох болно.

Мэдэгдэл

Нягтлан бодогчдод хэрэгтэй хуулиуд

     1.Татварын тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/473?lawid=473

     2.НББ- н тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/11191

     3.Хөдөлмөрийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/565

     4.НДШ-н тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/390

     5.Иргэний хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/299

     6.Гаалийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/209

     7.Аж ахуйн нэгжийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/33

https://www.legalinfo.mn/law/details/34/

     8.НӨАТ-ийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/11227

     9.НД олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/383

     10.Хувь хүний орлогийн албан татварын тухай хууль

https://www.legalinfo.mn/law/details/538?lawid=538

Байгууллагын гарын үсэг