Цахим захиалга

Таны гар утас болон и-мэйлээр бид холбогдох болно.

Мэдэгдэл

Харилцаа холбоо

Эрхэм хэрэглэгч та манайхаас авсан цахим гарын үсгээ ашиглан харилцаа холбооны доорх бүх үйлчилгээг авах боломжтой боллоо

Бүртгэлийн гэрчилгээ, Радио давтамж, Өргөн нэвтрүүлэг 

Үүрэн холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

Арилжааны радио (Хэт богино долгион) үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

Интернетийн үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах (Бусад)

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах (Хиймэл дагуулаар дамжуулах)

Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл

Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг

Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл сунгалт - Арилжааны радио

Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

Сансрын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах

Бүртгэлийн гэрчилгээ

Интернетийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл

Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах

Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах

Сансрын хөдөлгөөнт холбооны тусгай зөвшөөрөл

Суурин холбооны тусгай зөвшөөрөл

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт,засвар үйлчилгээ

Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн тохирлын гэрчилгээ - Баталгаажуулалт

Шуудангийн сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

Үүрэн холбооны тусгай зөвшөөрөл сунгалт

Төлбөртэй радио, телевиз

Арилжааны радио

Арилжааны телевиз

Олон нийтийн радио, телевиз

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ

Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ

Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз

Байгууллагын гарын үсэг